Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Бланк зв тност фсс з твп


Бланк зв тност фсс з твп


{Опис заповнення рядка 8 до таблиці II розділу V в редакції Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності } VI. У таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Таблиця Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених Підлягають відображенню в колонках 5 та 6 звіту Застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати доходу незалежно від страхового стажу стаття 37 Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 60 відсотків середньої заробітної плати доходу - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років; 80 відсотків середньої заробітної плати доходу - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років; 100 відсотків середньої заробітної плати доходу - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років стаття 37 Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 відсотків, але йому оплачують його в розмірі 100 відсотків. После заполнения в конце документа указывается дата, ФИО и подпись руководителя предприятия, а также ФИО и подпись главного бухгалтера. Загальні положення Цей Порядок відповідно до далі - Закон встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності далі - органи Фонду та їх форму. У разі неподання за даний звітний період страхувальником звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП до зведеного звіту включається звіт цього страхувальника за попередній звітний період при звіті за І квартал - залишки коштів цього страхувальника на початок звітного року. Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги , відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатком 2 до цього Порядку складається за кожен квартал окремо і подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом із звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП. Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. © Верховна Рада України 1994-2016 програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем Інформаційна підтримка — Відділ баз даних нормативно-правової інформації. У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів, визначеного цим Порядком. Рядок 3 "По вагітності та пологах" Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності колонка 3 та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду колонка 4. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 р. Путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, що отримані страхувальником від органу Фонду, зазначаються у звіті на підставі журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП, яка є додатком 3 до , затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25. Надані застрахованим особам у звітному кварталі путівки із термінами дії наступних кварталів включаються до графи "Залишок путівок на кінець звітного кварталу" колонки 11, 12. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05. N 01-16-1121 Договір про подання електронних документів до Фонду приклад. На даний момент відмінено типову форму подорожнього листа. У колонці 3 - дані про кількість виплат, в колонці 4 - дані про загальну суму виплат з початку року.


Заповнюється в гривнях з копійками.


У рядку 5 страхувальник звітує за путівки до дитячого закладу оздоровлення, що отримані від органу Фонду і придбані Фондом за повну вартість, відповідно до пункту 3. Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги , відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за. После заполнения в конце документа указывается дата, ФИО и подпись руководителя предприятия, а также ФИО и подпись главного бухгалтера. Рядок 7 "Інші витрати якщо є - додати пояснювальну записку " Заповнюється у разі зміни законодавчих актів або при проведенні витрат страхувальником, пов'язаних із соціальним страхуванням, на підставі рішень правління Фонду. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. Рядок 1 "По тимчасовій непрацездатності за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї " Вносяться дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності колонка 3 , за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи - страхувальника, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності у звітному періоді колонка 4. Пеня обчислюється відповідно до. Формування звіту за 5. У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених цим Порядком, звіти не приймаються. Саме цю суму різниці в оплаті лікарняного листка 40 відсотків потрібно відобразити у колонці 6 таблиці II звіту. Страхові кошти, отримані від страхувальника на рахунок органу Фонду та не підтверджені його звітом, враховуються у відповідних показниках зведеного звіту. Затвердити далі - Порядок , що додається.

Related queries:
-> бесплатные видеоурок физических упражн
У графі "Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду" колонки 5, 6 зазначаються кількість путівок, отриманих від органу Фонду з термінами дії у межах звітного та наступних кварталів, та загальна сума їх вартості.
-> лодочный мотор yamaha 3amhs инструкция по эксплуатации

Видео по теме

:
Находим ответ. Какую выбрать транспортную накладную
-> ответы на билеты по географии истории россии
После этого заполняется 2 раздела: 1 — расчеты по средствам общеобязательного государственного социального страхования, 2 — расшифровка расходов за счет страховых средств Фонда.
-> конспект урока по английскому времена года
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею абзац третій частини десятої статті 35 У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах.
-> конспекты физкультурных занятий старший возраст
У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів, визначеного цим Порядком.
->SitemapБланк зв тност фсс з твп:

Rating: 88 / 100

Overall: 55 Rates