Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Конспект уроку поняття про глобальну та локальну компютерн мереж


Конспект уроку поняття про глобальну та локальну компютерн мереж


Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Off-line - це режим «відкладеного» зв'язку. FTP File Transfer Protocol - протокол передавання файлів - передавання програм і файлів даних між комп'ютерами глобальної мережі. Однак цієї частини імені може не бути. Вiддаленi один вiд одного на вiдстань 500 кiлометрiв, SRI i UCLA стали першими вузлами майбутньої мережi ARPANet. Протокол TCP поділяє інформацію на порції - пакети, кожному з яких надає номер для правильного відновлення інформації під час одержання. Інформація ТСР ІР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса Пересилання 1 3 2 4 6 5 7 9 8 ТСР Рис. Запис IP-адреси складається ніби з двох частин: перша означає адресу підме-режі Інтернету, до якої підключено вузол, а друга - адресу локального вузла всередині підмережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. У запису URL зазначаються такі дані зліва направо : - протокол доступу до ресурсу HTTP, FTP, GOPHER тощо ; - доменне ім'я серверу, на якому розміщено ресурс; - адреса порту, використовуваного для зв'язку; - специфікація ресурсу на жорсткому диску серверу шлях до файлу, його ім'я та мітка. Актуалiзацiя опорних знань Доповнiть речення: За територiальним розмiщенням мережi подiляють на... Мережні протоколи Вами на адреси членів робочої групи було направлене запрошення взяти участь у засіданні робочої групи з доопрацювання проекту нової... Гіпертекстові документи у World Wide Web розміщаються на Web-серверах. Аналогом гіпертексту може бути звичайна енциклопедія. Для сполучення комп'ютерів у локальну обчислювальну мережу ЛОМ необхідно мати мережне обладнання контролер мережі, з'єднувальний кабель, спеціальні з'єднувальні пристрої і програмне забезпечення. По надходженні всіх пакетів протокол TCP розміщує їх один за одним і забезпечує складання повідомлення. Ліворуч від домену верхнього рівня через крапку дописується позначення міста, штату або організації. Організаційний момент 1 ІІ. Надання адреси клієнту відбувається автоматично і клієнт може не знати своєї IP-адреси. Опишіть процес надання мереженого доступу контекстне меню. Підпишись на новини сайту - і ти здивуєш і колег, і учнів! Класифікація, основні функції та складові... З ними можна працювати лише на комп'ютері, бо в друкованому вигляді їх не існує. За типами адміністративних відносин між комп ' ютерами можна виділити : ЛМ з централізованим управлінням з виділеними серверами ; ЛМ без централізованого управління децентралізованим або однорангових однорівневі мережі. Пояснення вчителя зпаралельною демонстрацiєю за планом: IV.


Модем перетворює сигнали двійкових кодів у звукові сигнали мовного діапазону, і навпаки.


Якщо ім'я не знайдене,сервер відповідає, що таке доменне ім'я не існує. Сервер намагається знайти IP-адресу, яка відповідає імені, вказаному у запиті, у своїх файлах або у файлах інших DNS-серверів. Ейзенхауера були створенi два урядових органи: Нацiональна аерокосмiчна адмiнiстрацiя NASA National Aeronautics and Space Administration i Агентство перспективних дослiджень ARPA Advanced Research Project Agency , якому належить особлива роль в iсторiї Iнтернету. Існує ПЗ для клієнтів, яке взаємодіє з ними та створює запит, і серверне ПЗ, яке відповідає на ці запити. За способом розташування комп'ютерів: Топологія «шина»; Топологія «кільце»; Топологія «зірка»; Топологія «ієрархічна зірка»; «Коміркова топологія». Приклад роботи протоколу HTTP користувач бачить щоразу, клацаючи мишею по будь-якому посиланню - пошук і завантаження потрібного документа відбуваються за допомогою протоколу HTTP. Запис інформації на оптичні носії. Тема уроку: Використання та настроювання браузера. Люди взагалі не беруть участі у пересиланні повідомлень завдяки тому, що кожний комп'ютер хост або вузол має свою адресу, яка називається IP-адресою. Презентация на тему: "Поняття про глобальну та локальну мережі. Використовується вона для передачі даних від одного комп'ютера до іншого.

Related queries:
-> tsstcorpcd dvdw sh s162a драйвера
Загальні пристрої можуть бути підключеними до будь-якого комп'ютера в мережі 6 Мережа з виділеним сервером Структура мережі 7 Мережа з виділеним сервером Сервер server — обслуговуючий пристрій — комп'ютер, що надає свої ресурси іншим абонентам мережі, але не використовує їхні ресурси.
-> сочинение почему фигура базарова трагическая и героическая
конспект уроку поняття про глобальну та локальну компютерн мереж -> презентация корпоративного бренда
Інформація ТСР ІР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса адреса Пересилання 1 3 2 4 6 5 7 9 8 ТСР Рис.
-> декларац я по диному податку бланк
Надання адреси клієнту відбувається автоматично і клієнт може не знати своєї IP-адреси.
-> конспект открытого занятия по лепка во второй младшей группе
Серед них є такі, що надають послуги іншим комп'ютерам - сервери.
->SitemapКонспект уроку поняття про глобальну та локальну компютерн мереж:

Rating: 96 / 100

Overall: 50 Rates